Western Cape

Klein Karoo

Best For

Best Farms

Discover exceptional farms within this pocket.

Klein Karoo

De Krans Wines

Klein Karoo

Boplaas Family Vineyards

Klein Karoo

Calitzdorp Cellar

Klein Karoo

Peter Bayly Wines

Klein Karoo

Axe Hill Winery

Best Wines

Discover exceptional wines within this pocket.

Peter Bayly Wines

Peter Bayly Cape Vintage

De Krans Wines

De Krans Cape Tawny NV

De Krans Wines

De Krans Cape Vintage

De Krans Wines

De Krans Cape Vintage Reserve

De Krans Wines

De Krans White Muscadel Jerepigo

Calitzdorp Cellar

Calitzdorp Cellar White Muscadel

Boplaas Family Vineyards

Boplaas Cape Tawny

Boplaas Family Vineyards

Boplaas Cape Tawny NV

Boplaas Family Vineyards

Boplaas Cape Vintage

Boplaas Family Vineyards

Boplaas Cape Vintage Reserve

Boplaas Family Vineyards

Boplaas Chocolate Cape Vintage

Boplaas Family Vineyards

Boplaas Heritage Collection White Muscadel

Axe Hill Winery

Axe Hill Cape Vintage